Niped preventiekompas – checkpoint applicatie

Een interactie ontwerp voor een web-based Checkpoint applicatie van het PreventieKompas. Deze applicatie is te gebruiken door medewerkers van een PreventieKompas Checkpoint. De bedoeling van de applicatie is het ondersteunen van de huidige werkwijze van de medewerkers.

niped

De CheckPoint applicatie zal een onderdeel zijn van de Niped preventiekompas portal. De site is te bereiken via dit portal en is ook direct te benaderen via een URL, het is een standalone internet applicatie.

niped2

De applicatie heeft 2 ‘lagen’. Een overview laag en detail laag. Na inloggen komt de gebruiker op z’n dashboard terecht (overview), hier vandaan kan de gebruiker de dossiers van de deelnemers openen (detail).
In eerste instantie krijgt de gebruiker de voor hem relevante informatie op Checkpoint niveau: functionaliteit en lijsten van deelenemers op een globale wijze (dashboard). Hier kan de gebruiker het ‘dossier’ van een deelnemer openen en inzien, afhankelijk van de rechten van de gebruiker kan deze ook dingen wijzigen en toevoegen.

Dit project heb ik uitgevoerd als interaction designer bij Poort80. Het project is nog niet gerealiseerd.

Comments are closed.