Het Kadaster, prototype

In het vroege voorjaar van 2011 gewerkt als interaction designer bij Mirabeau aan een prototype voor een nieuwe site van het Kadaster. Er werd een werkgroep gevormd en in een serie workshops het ontwerp voor het prototype vastgesteld. Het result van de workshops was een set userflows, een interactie ontwerp en grafisch ontwerp. Dit is vervolgens door de front-enders omgezet in html prototype omgezet. Met dit prototype heeft de werkgroep van het Kadaster de eigen organisatie kunnen overtuigen de opdracht voor een nieuwe website uit te schrijven.

Comments are closed.