SVH Carriere coach & Talent Manager

bulk3

Interactie ontwerp
Ontwerp voor een tweetal internet applicaties voor het SVH. Een is gericht op werknemers (en leerlingen) in de horeca. Het doel is om hun te ondersteunen in hun carriere. De andere is gericht op het middel – en kleine horeca bedrijf. Dit project heb ik uitgevoerd als Interaction designer bij Poort80.

SVH Carrièrecoach
Met de internet applicatie SVH Carrièrecoach wil de SVH werknemers in de horeca, of mensen die naar een baan in de horeca op zoek zijn, de mogelijkheid geven inzicht te krijgen in de competenties die zij verondersteld worden te hebben verworven en de nog benodigde competenties voor een geambieerde functie.

Binnen de SVH Carrièrecoach kunnen personen, werkzaam in de horeca (de gebruikers), een profiel maken. In dit profiel zitten naast NAW gegevens, gestructureerde gegevens over opleidingen en werkervaring. Op basis daarvan kunnen veronderstelde en bewezen competenties worden bepaald.

De gebruiker kan binnen de SVH carrièrecoach zijn ambitie kenbaar maken in de vorm van een geambieerde functie. Ook deze functie komt uit het competentieregister van de SVH en geeft dus benodigde competenties weer.

De competentie-gap, het verschil tussen de benodigde en (veronderstelde) aanwezige competenties, kan berekend worden. Op basis van de competentie-gap kan de SVH carrièrecoach leerstof (e-learning), opleidingen of stageplekken aanbieden die de gap kleiner maken. Ook kan er gezocht worden op vacatures die aansluiten bij het portfolio van de gebruiker.

SVH Talentmanager
Met de internet applicatie SVH Talentmanager wil de SVH horeca werkgevers in de branche helpen met zaken rond om het personeelsbeleid. Het gaat hier voornamelijk om de kleinere ondernemingen omdat verondersteld wordt dat grote ondernemingen voor personeelsbeleid al eigen oplossingen beschikbaar hebben.

Het systeem maakt gebruik van het portfolio van de aanwezige werknemers uit de carrièrecoach. De werknemer moet daar wel toestemming voor hebben gegeven.
Met de talentmanager kan de werkgever beoordelingsgesprekken vastleggen en voorgaande afspraken inzien. Tijdens een beoordelingsgesprek kunnen werkgever en werknemer ambities naar elkaar kenbaar maken of kijken naar andere functies binnen het bedrijf. Net als de carrièrecoach wordt er een competentie-gap bepaald die kan leiden tot opleiding of een iets hogere functie.

Het persoonlijk ontwikkelings plan dat werknemer en werkgever samen maken wordt opgeslagen bij de werknemerdetails en kan afwijken van de ambitie die de werknemer heeft ingevoerd in de carrière coach.

bulk3

Comments are closed.